Goede doelen

De Widows Sons stellen het als hun plicht om die groepen die het moeilijk hebben in onze samenleving te ondersteunen. Dit door geld en diensten in te zamelen en beschikbaar te stellen voor goede doelen. We gaan ons in de komende periode inzetten voor vier van de volgende doelen:

  • Stichting Zwerfjongeren Nederland
  • Peter Pan Vakantieclub, vakantie voor chronisch zieke kinderen
  • Fynn Foundation, ondersteunt dove kinderen
  • Stichting de Vrolijke noot, muziek als verzetje voor ouderen
  • Expertisebureau Online Kindermisbruik
  • Stichting aandacht voor pesten
  • Stichting Alert hondenopvang en herplaatsing